INDUSTRISMIDE

ATRIA KYLRUM – FRÅN RITNING TILL FÄRDIG PRODUKT
RAGN-SELLS – FRÅN RITNING TILL FÄRDIG PRODUKT
STENA TRAT – FRÅN RITNING TILL FÄRDIG PRODUKT
STENA PIPELINE – FRÅN RITNING TILL FÄRDIG PRODUKT
SYSAV PLATTFORM/TRAPPA – FRÅN RITNING TILL FÄRDIG PRODUKT
SYSAV SKYDD – FRÅN RITNING TILL FÄRDIG PRODUKT