En komplett smidesverkstad med fantastiska resurser

Om oss

Smidesverkstaden är hjärtat i vår verksamhet. Här har vi under 20 år utvecklats till ett företag med hög kompetens och lång erfarenhet inom verkstadsindustrin. 
På Sann Smide har vi alltid satsat på en bred och modern maskinpark, som innebär möjligheter att ta oss an unika jobb. Vi kan också arbeta tids-och kostnadseffektivt, vilket både vi och våra kunder tjänar på. 

Ju mer avancerat uppdrag, desto större anledning att anlita oss. Vi tillverkar exakt vad våra kunder vill ha och det är bara fantasin som sätter stopp. Stora eller små projekt spelar ingen roll, hos oss är alla kunder lika viktiga.

Sann Smide-processen - en garanti för ett lyckat resultat

Som ett av få företag i branschen klarar Sann Smide av hela kedjan, från projektering till montering av färdig produkt. Vi kallar det Sann Smide-processen, en trygg och säker lösning för dig som kund. Du vet precis vad du kan förvänta dig av den slutliga produkten och slipper otrevliga överraskningar eller misskalkyleringar. Så här fungerar Sann Smide-processen:

Projektering

Kunden kommer in med en grov skiss, i tanken eller på papper. Tillsammans diskuteras ett förslag fram.

Ritning

Våra erfarna konstruktörer tar fram en 3D-ritning på arbetet eller produkten som ska tillverkas.

Tillverkning

Vårt team tillverkar produkten enligt ritningen.

Montering

Produkten monteras/installeras. Kunden är nöjd och vi är stolta över ett väl utfört arbete!

Certifikat

Som kund får du sedan certifikat för din produkt. Certifikaten försäkrar dig om att alla krav som ställs är uppfyllda, att du kan exportera dina produkter till övriga Europa och att din produkt är kvalitetsstämplad och därmed konkurrenskraftig.

Våra certifieringar -
Din trygghet

CE märkning enligt:
EN 1090-2:2009
ISO 3834-2:2005

galleri/1584348128_ce-mark

Certifikat

– Fördelar med CE-märkning enligt EN 1090-1
– Du försäkrar dig om att alla krav som ställs är uppfyllda
– Du kan exportera dina produkter till övriga Europa
– Din produkt är kvalitetsstämplad och därmed konkurrenskraftig

Tillsamans bygger vi framtidens Sverige

Sann Smide genom åren

Sann Smide startades som enskild firma av Adem Bajagilovic. Verksamheten finns i mindre lokaler på 200 kvadratmeter på Aspögatan i Malmö.

Sysav och Stena i Malmö var de första kunder som Adem utförde service-, montage-och underhållsarbeten åt. Adem är stolt över montagearbetet han utför på Öresundsbron, ett av den tidens största projekt. Firman anställer sin första arbetare.

Adem får utmärkelsen Årets företagare.

Sann Smide köper och flyttar in i nya lokaler. Stenas gamla lokaler på Koksgatan 11-15 i Malmö. Här finns 2000 kvadratmeter under tak och en gård på 7800 kvadratmeter.

Bolaget ombildas till aktiebolag och får namnet Sann Smide AB.

Sann Smide AB tillhör ett av de snabbast växande företagen i Sverige och därmed blivit utsett till ett av Sveriges Gasellföretag.

Bolaget blir certifierat för EN 1090-2 (kvalitetssäkring inom bärande stålkonstruktion) samt 3834-2 (kvalitetssäkring inom svetsning).

Bolaget öppnar upp en ny avdelning; projektering och konstruktion.

Sann Smide AB köper en ny fastighet för kontorsdelen, Koksgatan 9. Hela företaget finns nu på Koksgatan 9-15 i Östra hamnen i Malmö.

Sann Smide AB är ledande inom projektering och tillverkning av specialdesignade konstruktioner.

Investerar i nya maskiner för att ha alla behoven täckta "in house"

Sann Smide samarbetar med marknadens ledande företag och är mer konkurrenskraftiga än innan.