http://www.sannsmide.se/wp-content/uploads/2017/04/BILD_OMOSS.png

smidesverkstad

Vi startade den mekaniska verkstaden Sann Smide 1998 på Aspögatan i Malmö. Efter några år blev lokalerna för små för vår växande produktion och vi flyttade in i Stena Metalls gamla verkstad på Koksgatan 11. Här har vi utvecklats till det företag vi är idag med bred kompetens och lång erfarenhet inom verkstadsindustrin.


PERSONALFÖRMEDLING

Det visade sig att vår personal också var eftertraktad av våra kunder och vi har därför utökat verksamheten med personalförmedling av vår verkstadspersonal och en företagsförlagd rekryteringsutbildning av industrismeder förlagd i egen verkstad och ute hos våra samarbetspartners.

sann smide-processen


Kunden har en idé eller ett önskemål. Det är startskottet på Sann Smide processen.
Vi är ett av få företag i vår bransch som tar fram 3D-ritningar till kunden.
Det gör att kunden vet precis vad de kan förvänta sig av den slutliga produkten. Inga tråkiga överraskningar eller misskalkyleringar.

Sann Smide klarar av hela processen:
PROJEKTERING – RITNING – TILLVERKNING – MONTERING
Vi levererar möjligheter.
Placeholder

projektering


Kunden kommer in med en grov skiss i tanken eller på papper.
Så börjar vi.


Placeholder

Ritning


Våra erfarna konstruktörer tar fram en 3D-ritning på arbetet eller produkten som ska göras.


Placeholder

tillverkning


Vårt team tillverkar produkten enligt ritning.

Placeholder

montering


Produkten monteras/installeras. Kunden är nöjd och vi är stolta över ett väl utfört arbete!

certifikat


– Fördelar med CE-märkning enligt EN 1090-1
– Du försäkrar dig om att alla krav som ställs är uppfyllda
– Du kan exportera dina produkter till övriga Europa
– Din produkt är kvalitetsstämplad och därmed konkurrenskraftig

 
 

SANN SMIDE AB – Ett Gasellföretag

Sann Smide AB tillhör ett av de snabbast växande företagen i Sverige och har därmed blivit utsedd till en av Sveriges Gasellföretag 2014. Kriterierna var hårda. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag klarade kraven för att utses till Gasellföretag, visar forskning från Handelshögskolan i Stockholm.
Kriterier för ett Gasellföretag
• har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
• har en omsättning som överstiger 10 Mkr.
• har minst tio anställda.
• har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
• har under samma period minst fördubblat sin omsättning.
• har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
• har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
• har sunda finanser.

Vi stödjer utsatta barn i Sverige
 
 

FÖRETAG SOM LITAR PÅ OSS