Renovering av befintliga balkongräcke på KV-Stjärnhus i Malmö

Sann Smide NYHETER

Sann Smide fick i uppdrag av Otto Magnusson Service AB att renovera och förhöja 80 balkongräcke på KV Stjärnhus på Ribersborg i Malmö.
Bakom all plåt står räcken höga, starka och friska, redo inför många års Öresunds havs, vinds och sols inverkan.