Vikenskolan

Sann Smide NYHETER

Sann Smide har fått förtroendet av Byggmästarn i Skåne att bygga Vikenskolan i Viken.
Ny- och tillbyggnad. Beräknas vara färdigt år 2019. Mer bilder finns och se under, Tjänster, Byggsmide, Vikenskolan.